Drukuj

Szanowni Państwo

Miło jest nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego uzyskało w dniu 08.02.2019r. statut organizacji pożytku publicznego. Liczymy, że stworzy to możliwości poszerzenia naszych działań, które w całości ukierunkowane są na rzecz Wydziału oraz jego Pracowników i Studentów.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 09.10.1998r. z inicjatywy ówczesnych władz dziekańskich, w okresie 20 lat działalności przyznaliśmy 12 stypendiów za wyróżnione rozprawy doktorskie, 8 stypendiów za wyróżniającą aktywność naukową asystentów i doktorantów, 14 stypendiów dla wyróżniających się studentów wydziału, 2 wieloletnie stypendia dla studentów pochodzenia polskiego z Białorusi i Ukrainy oraz 1 stypendium za zasługi na rzecz wydziału. Inicjatywa i pozyskanie środków na budowę nowej sali posiedzeń Rady Wydziału to również w dużym stopniu zasługa Stowarzyszenia. W ostatnim okresie z inicjatywy Stowarzyszenia ufundowano tablicę w Sali RW upamiętniająca wszystkich profesorów naszego Wydziału.

 Warto dodać, że na stronie Stowarzyszenia http://www.chemia.polsl.pl/stowarzyszenie/ znajdziecie Państwo całą historię Wydziału, ręcznie pisaną kronikę, a także  informację o naszych Sponsorach oraz beneficjentach stypendiów.

Dotychczasowe osiągniecia dają nam podstawę aby zwrócić się z apelem do Pracowników, Absolwentów, Studentów o wsparcie działań Stowarzyszenia i przeznaczenie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Wydziału Chemicznego, ul. M.Strzody 9, 44-100 Gliwice KRS 0000197064.

Z góry dziękujemy za wsparcie naszych działań i liczymy, że wspólnymi siłami przyczynimy się do poszerzenia działań na rzecz Wydziału, Pracowników i Studentów.

 

Dziekan Wydziału                                          Przewodniczący Stowarzyszenia

prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak                 prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak