STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego zostało powołane w celu utworzenia więzi absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej z ich macierzystym Wydziałem oraz w celu skupienia tych wszystkich osób, którym sprawy tego Wydziału nie są obojętne. Skupienia osób, które chciałyby społecznie działać na jego rzecz, które poczuwają się do twórczego wspierania nie tylko w realizacji podstawowych zadań Wydziału lecz również w jego unowocześnianiu i rozwoju, osób które z sentymentem wracają do swoich lat studiów.

Zadaniem Stowarzyszenia jest organizowanie spotkań integracyjnych, nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów Wydziału jakie przynosi dzień dzisiejszy i nadchodzące lata, w tym również problemów finansowych, remontowych, stypendiów i nagród dla wyróżniających się studentów.

Historia Stowarzyszenia

9 maja 1997 roku, z inicjatywy Władz Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, została zorganizowana konferencja na temat "Perspektywy współpracy nauka - przemysł". Pierwsza cześć konferencji odbyła się w Klubie Pracowników Politechniki w Gliwicach a druga w Pałacu Kawalera w zespole pałacowo parkowym w Świerklańcu. Tam właśnie, wśród wielu innych postanowień, uchwalono powołanie do życia Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. W skład grupy inicjatywnej weszło 16. uczestników konferencji PT: M. Adamek, W. Baryła, J. Beberok, J. Bradecki, Z. Dziadek, C. Grabiński, E. Krop, P. Kwiatkowski, K. Machej, J. Małyska, L. Ostrowski, J. Przódzik, M. Riss, J. Szlachta, J. Wiśniewski, J. Zawadiak.

W dniu 15 marca 1998 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia. Przedyskutowano cele i założenia działalności oraz przyjęto statut. Stanowił on podstawę wystąpienia do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o rejestrację Stowarzyszenia.

Z dniem 9 października 1998 roku Sąd Wojewódzki Wydział I Cywilny zarejestrował Stowarzyszenie i wpisał do rejestru stowarzyszeń w dziale A pod numerem 2170.

W dniu 4 grudnia 1998 roku Komitet Założycielski zwołał, w Gliwicach na Wydziale Chemicznym, pierwsze Walne Zebranie Członków. Przyjęto na nim program i kierunki działania Stowarzyszenia oraz wybrano władze na czteroletnia kadencję. W skład pierwszego Zarządu weszli:

 • Przewodniczący: dr inż. Jerzy Małyska - CPN S.A. w Warszawie, Prezes Zarządu,
 • Wiceprzewodniczący: dr inż. Rudolf Cieślar - KOKSOPROJEKT Sp. z o.o w Zabrzu, Prezes Zarządu,
 • Skarbnik: mgr inż. Marian Adamek - PROFARB Sp. z o.o. w Gliwicach, Prezes Zarządu.

Członkowie:

 • mgr inż. Aleksander Chomiakow - POCH S.A. w Gliwicach, Prezes Zarządu,
 • mgr inż. Marek Foltynowicz - NAFTA POLSKA S.A. w Warszawie, Członek Zarządu,
 • dr inż. Konrad Jaskóła - PETROCHEMIA PŁOCK S.A. w Płocku, Prezes Zarządu,
 • dr inż. Eugeniusz Krop - EJK Sp.z o.o w Gliwicach, Prezes Zarządu,
 • mgr inż. Jerzy Kropiwnicki - GZCh CARBOCHEM w Gliwicach, Z-ca Dyrektora,
 • mgr inż. Ludwik Orłowski - PROSYNCHEM Sp. z o.o. w Gliwicach, Prezes Zarządu,
 • prof. dr hab. inż. Marian Taniewski - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W roku 2000 dr inż. Jerzy Małyska przekazał funkcję przewodniczącego dr inż. Eugeniuszowi Kropowi, a od 2003 roku funkcje tę pełnił prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak. Skład obecnego Zarządu Stowarzyszenia od 26.09.2003 był następujący:

 • Przewodniczący : prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Wiceprzewodnicząca: mgr inż. Danuta Dworzecka,
 • Wiceprzewodniczący: mgr inż. Eugeniusz Woźnikowski - PKN ORLEN S.A.<,
 • Wiceprzewodniczący: mgr inż. Marian Adamek - PROFARB Sp. z o.o.,
 • Wiceprzewodniczący: dr inż. Eugeniusz Krop - EJK Sp. z o.o.,
 • Skarbnik: dr inż. Bogusław Sąsiadek - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: dr inż. Janusz Wójcik - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Sekretarz: dr inż. Ewa Zielińska - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Członek: mgr inż. Krzysztof Danek - PROFARB Sp. z o. o.

Honorowymi Członkami Stowarzyszenia zostali:

 • inż. Jan Binkiewicz - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej, hojny sponsor Wydziału, zamieszkały w Kanadzie,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek - absolwent Politechniki Śląskiej, były premier Rządu RP.

W roku 2005 Skarbnikiem Stowarzyszenia został dr inż. Janusz Wójcik a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. inż. Witold Gnot. SkładZarządu Stowarzyszenia od 07.10.2005 był następujący:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Wiceprzewodnicząca: mgr inż. Danuta Dworzecka,
 • Wiceprzewodniczący: mgr inż. Eugeniusz Woźnikowski - PKN ORLEN S.A.,
 • Wiceprzewodniczący: mgr inż. Marian Adamek - PROFARB Sp. z o.o.,
 • Wiceprzewodniczący: dr inż. Eugeniusz Krop - EJK Sp. z o.o.,
 • Wiceprzewodniczący: dr inż. Bogusław Sąsiadek - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Skarbnik: dr inż. Janusz Wójcik - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Gnot - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Sekretarz: dr inż. Ewa Zielińska - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Członek: mgr inż. Krzysztof Danek - PROFARB Sp. z o. o.

Login Form

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top