Drukuj

Listy i podziękowania nadsyłane przez absolwanetów i przyjaciół Wydziału Chemicznego

09.09.2010r. - List do dziekana Prof. dr hab. inż. Andrzeja Jarzębskiego od Achima Hartmanna z Niemiec