Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego zostało powołane w celu utworzenia więzi absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej z ich macierzystym Wydziałem oraz w celu skupienia tych wszystkich osób, którym sprawy tego Wydziału nie są obojętne. Skupienia osób, które chciałyby społecznie działać na jego rzecz, które poczuwają się do twórczego wspierania nie tylko w realizacji podstawowych zadań Wydziału lecz również w jego unowocześnianiu i rozwoju, osób które z sentymentem wracają do swoich lat studiów.

Zadaniem Stowarzyszenia jest organizowanie spotkań integracyjnych, nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów Wydziału jakie przynosi dzień dzisiejszy i nadchodzące lata, w tym również problemów finansowych, remontowych, stypendiów i nagród dla wyróżniających się studentów.

niedziela, czerwiec 16, 2019
Text Size
   

Nagrody Kapituły Stowarzyszenia

Z funduszy zgromadzonych na koncie Stowarzyszenia przyznawane są stypendia i nagrody. W roku 2000 konto Stowarzyszenia zostało zasilone, za zgodą ówczesnego J. M. Rektora Politechniki Śląskiej prof. Bolesława Pochopienia, znaczną darowizną pieniężną. Jej ofiarodawcą był inż. Jan Binkiewicz, chemik, absolwent Politechniki Lwowskiej zamieszkały od czasów II Wojny Światowej w Kanadzie. Zgodnie z jego wolą , darowizna została wykorzystana do ustanowienia Funduszu im. Jana Binkiewicza. Celem Funduszu jest promowanie i wspomaganie uzdolnionych pracowników i studentów Wydziału oraz wyróżnianie osób szczególnie zasłużonych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.

Kapituła Funduszu powołana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału ustanowiła:

 • medal im. Jana Binkiewicza,
 • stypendium dla studentów zagranicznych pochodzenia polskiego,
 • nagrodę za wyróżnioną rozprawę doktorską,
 • stypendium dla adiunktów, asystentów i uczestników studiów, doktoranckich,
 • stypendium dla wyróżniających się studentów Wydziału Chemicznego.
   

aula3

     

Sala wykładowa nr 3 w budynku "Szarej Chemii"
przy ul. ks. M. Strzody 7.

W maju 2003 roku mgr inż. Zbigniew Wróbel, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, ówczesny prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ufundował prywatne stypendium. Zgodnie, z życzeniem fundatora stypendium, obecnie w wysokości 5000 PLN rocznie, jest przyznawane przez Kapitułę Funduszu w każdym roku temu spośród laureatów corocznego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Wydział Chemiczny dla uczniów szkół średnich, który rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym w Gliwicach. Jest ono wypłacane w pierwszym roku studiów.

W skład Kapituły Funduszu im. Jana Binkiewicza wchodzą obecnie:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczaki (Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej),
 • prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak (Przewodniczący Stowarzyszenia),
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik (Skarbnik Stowarzyszenia),

oraz Członkowie wybieralni:

 • mgr inż. Marian Adamek,
 • dr inż. Eugeniusz Krop,
 • prof. dr hab.inż. Wojciech Zieliński,
 • prof. dr hab.inż. Jerzy Suwiński †.