Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego zostało powołane w celu utworzenia więzi absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej z ich macierzystym Wydziałem oraz w celu skupienia tych wszystkich osób, którym sprawy tego Wydziału nie są obojętne. Skupienia osób, które chciałyby społecznie działać na jego rzecz, które poczuwają się do twórczego wspierania nie tylko w realizacji podstawowych zadań Wydziału lecz również w jego unowocześnianiu i rozwoju, osób które z sentymentem wracają do swoich lat studiów.

Zadaniem Stowarzyszenia jest organizowanie spotkań integracyjnych, nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów Wydziału jakie przynosi dzień dzisiejszy i nadchodzące lata, w tym również problemów finansowych, remontowych, stypendiów i nagród dla wyróżniających się studentów.

niedziela, czerwiec 16, 2019
Text Size
   

Sponsorzy Wydziału Chemicznego

Inż. Jan Binkiewicz z Kanady

binkiewicz

W uznaniu wybitych zasług inż. J. Binkiewicza dla Politechniki Śląskiej, a szczególnie dla Wydziału Chemicznego , w dniu 14 lipca 2000 roku został mu nadany Złoty Medal Fundacji na Rzecz Politechniki Śląskiej. W tym samym dniu J M Rektor uroczyście odsłonił Złotą Cegiełkę , wmurowana w holu Rektoratu, upamiętniającą, wśród innych wmurowanych tablic , nazwisko inż. J. Binkiewicza jako wybitnego sponsora Uczelni. Został mu również przyznany honorowy tytuł ,,Fundator Politechniki Śląskiej" oraz odznaka Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej . Niestety ze względu na stan zdrowia inż. J. Binkiewicz honorów tych nie mógł odebrać osobiście. Dar pieniężny, który zapisał Wydziałowi Chemicznemu inż. J. Binkiewicz został przekazany na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Chemicznego i - zgodnie z życzeniem Inżyniera - jest podstawą dla stypendiów i nagród przyznawanych przez Kapitułę Stowarzyszenia. Kapituła ustanowiła również Medal im. J. Binkiewicza przyznawany za szczególne zasługi dla wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.

Z funduszy przekazanych przez innych sponsorów dofinansowano głównie przebudowy i remonty w budynkach Wydziału. Między innymi:

  • w roku 1997 przebudowano na audytorium i unowocześniono salę wykładową nr 4 w budynku "Szarej Chemii" przy ul. ks. M. Strzody 7,
  • w roku 1999 przebudowano na audytorium i unowocześniono salę wykładową nr 3 w budynku "Szarej Chemii" przy ul. ks. M. Strzody 7,
  • w roku 2000 utworzono i wyposażono Wydziałowe Laboratorium Komputerowe,
  • w roku 2001 uporządkowano podwórze przy budynku "Szarej Chemii" zakładając trawniki, tworząc ścieżki spacerowe i sadząc krzewy i kwiaty,
  • w roku 2004 przebudowano pomieszczenia na II piętrze głównego budynku "Czerwonej Chemii" przy ul. ks. M. Strzody 9 , tworząc w nich reprezentacyjną, trójpokojową salę Rady Wydziału.

 

: sponsorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

srw trawnik

Lista sponsorów Stowarzyszenia
Slajd listy sponsorów (plik .pdf)


Sala Rady Wydziału w budynku "Czerwonej Chemii"

Trawnik ze ścieżkami spacerowymi przy budynku "Szarej Chemii"