Drukuj

Historia Stowarzyszenia

9 maja 1997 roku, z inicjatywy Władz Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, została zorganizowana konferencja na temat "Perspektywy współpracy nauka - przemysł". Pierwsza cześć konferencji odbyła się w Klubie Pracowników Politechniki w Gliwicach a druga w Pałacu Kawalera w zespole pałacowo parkowym w Świerklańcu. Tam właśnie, wśród wielu innych postanowień, uchwalono powołanie do życia Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. W skład grupy inicjatywnej weszło 16. uczestników konferencji PT: M. Adamek, W. Baryła, J. Beberok, J. Bradecki, Z. Dziadek, C. Grabiński, E. Krop, P. Kwiatkowski, K. Machej, J. Małyska, L. Ostrowski, J. Przódzik, M. Riss, J. Szlachta, J. Wiśniewski, J. Zawadiak.

W dniu 15 marca 1998 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia. Przedyskutowano cele i założenia działalności oraz przyjęto statut. Stanowił on podstawę wystąpienia do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o rejestrację Stowarzyszenia.

Z dniem 9 października 1998 roku Sąd Wojewódzki Wydział I Cywilny zarejestrował Stowarzyszenie i wpisał do rejestru stowarzyszeń w dziale A pod numerem 2170.

W dniu 4 grudnia 1998 roku Komitet Założycielski zwołał, w Gliwicach na Wydziale Chemicznym, pierwsze Walne Zebranie Członków. Przyjęto na nim program i kierunki działania Stowarzyszenia oraz wybrano władze na czteroletnia kadencję. W skład pierwszego Zarządu weszli:

Członkowie:

W roku 2000 dr inż. Jerzy Małyska przekazał funkcję przewodniczącego dr inż. Eugeniuszowi Kropowi, a od 2003 roku funkcje tę pełnił prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak. Skład obecnego Zarządu Stowarzyszenia od 26.09.2003 był następujący:

Komisja Rewizyjna:

Honorowymi Członkami Stowarzyszenia zostali:

W roku 2005 Skarbnikiem Stowarzyszenia został dr inż. Janusz Wójcik a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. inż. Witold Gnot. SkładZarządu Stowarzyszenia od 07.10.2005 był następujący:

Komisja Rewizyjna: