STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego zostało powołane w celu utworzenia więzi absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej z ich macierzystym Wydziałem oraz w celu skupienia tych wszystkich osób, którym sprawy tego Wydziału nie są obojętne. Skupienia osób, które chciałyby społecznie działać na jego rzecz, które poczuwają się do twórczego wspierania nie tylko w realizacji podstawowych zadań Wydziału lecz również w jego unowocześnianiu i rozwoju, osób które z sentymentem wracają do swoich lat studiów.

Zadaniem Stowarzyszenia jest organizowanie spotkań integracyjnych, nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów Wydziału jakie przynosi dzień dzisiejszy i nadchodzące lata, w tym również problemów finansowych, remontowych, stypendiów i nagród dla wyróżniających się studentów.

Beneficjenci stypendium im. Jana Binkiewicza

Zgodnie z regulaminem, od roku 2000 przyznawane są nagrody w następujących czterech kategoriach:

1. Stypendium za wyróżnioną rozprawę doktorską:
Przemyslaw Data2 dr inż. Przemysław Data (2014r.) za pracę pt.: "Electrochemical and  spectroelectrochemical investigation of phenylenevinylene derivatives with furan, thiophene, selenophene and tellurophene substituents". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski.  
Jakub Adamek dr inż. Jakub Adamek (2013r.) za pracę pt.: "Badania nad transformacją α-aminokwasów w ich fosforowe analogi poprzez sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfoniowe". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Roman Mazurkiewicz.  
marek dr inż. Adam Marek (2013r.) za pracę pt.: "Badania nad utlenianiem polipropylenu do wosków polarnych". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak.  
Marcin Lemanowicz dr inż. Marcin Lemanowicz (2012r.) za pracę pt.: "Procesy spagiryczne zachodzące w układach dyspersyjnych ciało stałe – ciecz w polu ultra dzwiękowym". Promotorem pracy był dr hab. inż. Andrzej Gierczycki, prof. Pol. Śl.  
Barbara_Hefczyc dr inż. Barbara Hefczyc (2011r.) za pracę pt.: "Badania nad otrzymywaniem i właściwościami nowych azo-nadtlenoestrów". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak.

Sala wykładowa nr 4 w budynku "Szarej Chemii" przy ul. ks. M. Strzody 7.

 Katarzyna Szymanska  dr inż. Katarzyna Szymańska (2010r.) za pracę pt.: "Otrzymywanie efektywnych biokatalizatorów enzymatycznych opartych na mezostrukturalnych krzemionkowych piankach komórkowych i ich procesowe wykorzystanie". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski.  
 Agata Jakobik-Kolon  dr inż. Agata Jakóbik-Kolon (2010r.) za pracę pt.: "Badania nad metodami rozdziału cyrkonu i hafnu oraz opracowaniem metod oznaczania hafnu w związkach cyrkonu". Promotorem pracy byłdr hab. inż. Marek Smolik, Prof. Pol. Śl.  
   dr inż. Hanna Barchańska (2007r.) za pracę pt.: "Badania nad oznaczaniem atrazyny i symazyny oraz wybranych metali w ogniwach łańcuchów troficznych". Promotorem pracy była prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska.  
   dr inż. Klaudia Chmiel (2004r.) za pracę pt.: "Dynamika i statyka biofiltracji butanolu na złożu z frakcjonowanej kory sosnowej". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Michał Palica

 

Wydziałowe Laboratorium Komputerowe

   dr inż. Krzysztof Piotrowski (2002r.) za pracę pt.: "Komputerowe wspomaganie projektowania krystalizatorów zbiornikowych o działaniu ciągłym". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Karol Machej.  
   dr inż. Anna Chrobok (2001r.) za pracę pt.: "Badania nad syntezą nadtlenoestrów organicznych w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego". Promotorem pracy był dr hab. inż. Stefan Baj, Prof. Pol. Śl.  
   dr inż. Beata Orlińska (2000r.) za pracę pt.: "Badania katalitycznej reakcji utleniania 2-izopropylonaftalenu i 2,6-diizopropylonaftalenu do nadtlenków, alkoholi i ketonów". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak.  

 

2. Stypendium dla adiunktów, asystentów i uczestników studiów doktoranckich:
 Krzysztof Mitko dr inż. Krzysztof Mitko (2015r.) - nagroda dla wyróżniającego się asystenta Wydziału za aktywność naukową w roku 2014.
 Maciej Sowa mgr inż. Maciej Sowa (2015r.) - nagroda dla wyróżniającego się doktoranta Wydziału za wyróżniający się dorobek naukowy.
 Artur Maciej dr inż. Artur Maciej (2014r.) - nagroda dla wyróżniającego się asystenta Wydziału za aktywność naukową w roku 2013.
Przemyslaw Data mgr inż. Przemysław Data (2013r.) - nagroda dla wyróżniającego się asystenta Wydziału za aktywność naukową w roku 2012.
Sylwia Magiera mgr inż. Sylwia Magiera (2012r.) - nagroda dla wyróżniającego się asystenta Wydziału za aktywność naukową w roku 2011.
Wojciech_Simka dr inż. Wojciech Simka (2011r.) - nagroda dla wyróżniającego się adiunkta Wydziału za aktywność naukową w roku 2010.
Marcin Lemanowicz mgr inż. Marcin Lemanowicz (2010r.) - nagroda dla wyróżniającego się doktoranta Wydziału za aktywność naukową w roku 2009.
mgr inż. Sławomir Boncel (2007r.) - nagroda dla wyróżniającego się asystenta Wydziału za aktywność naukową w roku 2007.
 

mgr inż. Rafał Gabański (2005r.) - nagroda dla wyróżniającego się asystenta Wydziału za aktywność naukowąw roku 2005.

  mgr inż. Magdalena Kołodziej-Sadlok (2001r.) - nagroda dla wyróżniającego się asystenta Wydziału za aktywność naukową w roku 2001.
3. Jednorazowe stypendium dla wyróżniającego się studenta Wydziału Chemicznego:
 Malgorzata Burek Małgorzata Burek (2014r.)
Agata Wawrzkiewicz Agata Wawrzkiewicz (2012r.)
KKrukiewicz Katarzyna Krukiewicz (2011r.)
Dawid Janas Dawid Janas (2010r.)
Daria Frączak (2008r.)
Jakub_Adamek Jakub Adamek (2007r.)
Ewa Kmieć (2005r.)
Anna Dąbrowska (2004r.)
Tomasz Krawczyk (2002r.)
Nikodem Kuźnik (2001r.)
4. Stypendium dla studentów zagranicznych polskiego pochodzenia:
wiacek Jan Wiącek (2015-2016) - zamieszkały na Ukrainie.
Tatiana Łapkowska (2001-2004) - zamieszkała na Białorusi.
5. Stypendium dla Olimpijczyka (fundator stypendium - Zbigniew Wróbel):
Karol Szymura (2005r.) - Laureat Konkursu Chemicznego w 2005 r., student I roku Wydziału Chemicznego w roku akademickim 2005/2006.

Grzegorz Jarosz (2003r.) - Stypendium przyznane na okres 10 miesięcy w roku akademickim 2003/2004.

6. Stypendium z tzw umowy stypendialnej (fundator stypendium - prof. Wiesław Szeja):
 

Piotr Niemiec (2004r.)

  Grzegorz Kubosz (2004r.)
6. Stypendium za zasługi dla wydziału chemicznego:
Teresa Buczek 

dr inż. Teresa Buczek (2013r.) - za wieloletnie prowadzenie i redagowanie Kroniki Wydziału Chemicznego

 

Login Form

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top