STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego zostało powołane w celu utworzenia więzi absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej z ich macierzystym Wydziałem oraz w celu skupienia tych wszystkich osób, którym sprawy tego Wydziału nie są obojętne. Skupienia osób, które chciałyby społecznie działać na jego rzecz, które poczuwają się do twórczego wspierania nie tylko w realizacji podstawowych zadań Wydziału lecz również w jego unowocześnianiu i rozwoju, osób które z sentymentem wracają do swoich lat studiów.

Zadaniem Stowarzyszenia jest organizowanie spotkań integracyjnych, nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów Wydziału jakie przynosi dzień dzisiejszy i nadchodzące lata, w tym również problemów finansowych, remontowych, stypendiów i nagród dla wyróżniających się studentów.

Ukazały się kolejne części  Kroniki Wydziału Chemicznego.

Kronika 2018-2019część 1, część 2

Zapraszamy do lektury !!

Informujemy, że 7 grudnia 2018r., o godz. 1200 (pierwszy termin rozpoczęcia, drugi o godz. 1300), w Małej sali przy sali Rady Wydziału, na drugim piętrze w „czerwonym” budynku Wydziału Chemicznego, ul. Ks. M. Strzody 9 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Stwierdzenie prawomocności obrad
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017/2018 roku i Skarbnika
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017/2018 roku oraz opinia Komisji Rewizyjnej nt. działalności Zarządu
6. Dyskusja nt. działalności Stowarzyszenia w 2017/2018 roku
7. Przyjęcie i udzielenie absolutorium
8. Przedstawienie przez Zarząd propozycji programu i kierunków działania Stowarzyszenia na lata 2018/2019oraz dyskusja
9. Wolne wnioski Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Stowarzyszenia
10. Zamknięcie obrad

drKrop m Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 lipca zmarła dr inż. Jadwiga Krop, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Chemicznego oraz Członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Chemicznego.
  klepsydra-Krop

Informujemy, że 15 czerwca 2018., o godz. 800 (pierwszy termin rozpoczęcia, drugi o godz. 900), w Małej sali przy sali Rady Wydziału, na drugim piętrze w „czerwonym” budynku Wydziału Chemicznego, ul. Ks. M. Strzody 9 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Stwierdzenie prawomocności obrad
4. Zmiana składu Komisji Rewizyjnej w związku z zarejestrowaniem Stowarzyszenia działalności użytku publicznego
5. Zamknięcie obrad  

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi o zapoznanie się z propozycją zmian w Statucie oraz zgłaszaniem swoich propozycji zmian i uwag.

Propozycja zmian Statutu

Login Form

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top