XXIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny - finał


W dniu 28 marca 2015 odbył się finał XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich. Zwycięzcą został Damian Jędrzejowski z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
Zadania 2 etapu
Wyniki finalistów

XXIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół średnich


W dniu 7 marca 2015 odbył się XXIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół średnich. Wykład pt. "Tytan - kosmos czy strzecha" wygłsił dr hab. inż. Wojciech Simka. Zadania 1 etapu.
Wyniki 1 etapu (z wyjątkiem finalistów). Rozwiązania zadań 1 etapu.

XXIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół średnich

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich.
Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących. liceów profilowanych oraz techników.
Patronat nad Konkursem sprawują: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - prof. dr hab. Andrzej Dworak.
Podobnie jak w roku ubiegłym, Konkurs składać się będzie z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej oraz będzie trwał dwa dni. Część pisemna, która odbędzie się w dniu 7.03.2015 r. (sobota) będzie miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał Konkursu, którego termin planowany jest na 28.03.2015 r. (sobota). Do finału dopuszczonych zostanie 30-40 najlepszych uczestników eliminacji.

Program pierwszego dnia Konkursu przedstawia się następująco:
1. Zbiórka uczestników Konkursu: 7.03.2015 r. godz. 1030 - hol budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, ul. Ks. M. Strzody 9 lub sala 300 w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii. ul. Akademicka 2.
2. Uroczyste otwarcie Konkursu - około godziny 1100 (aula 300 na Wydziale Górnictwa i Geologii).
3. Wykład popularnonaukowy.
4. Część pisemna Konkursu (rozpoczęcie około godziny 1200).

W części pisemnej Konkursu uczestnicy będą rozwiązywać zadania testowe i problemowe, przy czym jedno z zadań będzie dotyczyć wysłuchanego wykładu. Tematyka zadań pisemnych zasadniczo mieścić się będzie w programie chemii przewidzianym dla liceów ogólnokształcących, a organizatorzy przewidują możliwość korzystania przez uczestników z własnych materiałów.

Treść pełnego ZAPROSZENIA można znaleźć tutaj.
PLAKAT promujący Konkurs znajduje się tutaj

Zadania z wszystkich dotychczasowych Konkursów są dostępne w Archiwum.

Nagrody otrzymają laureaci i finaliści Konkursu. Niezależnie od nagród rzeczowych lub pieniężnych przewidzianych dla finalistów Konkursu, dziesięciu najlepszym zostanie przyznane dodatkowych 30 punktów w procedurze kwalifikacyjnej na nasz Wydział.

Prosimy Dyrekcje Szkół o przesyłanie do dnia 5.03.2015 r. imiennych list uczestników Konkursu oraz ich opiekunów (jeżeli zamierzają towarzyszyć młodzieży) na adres mailowy:
konkurschemiczny@polsl.pl  według wzoru (w arkuszu Excel), który można znaleść tutaj.

Prosimy o rzetelność w zgłoszeniach, gdyż nieobecność zgłoszonych zawodników komplikuje organizację Konkursu.

Wszelkich  informacji  o Konkursie udzielają członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu:
 
konkurschemiczny@polsl.pl

dr hab. inż. Marek Smolik, Prof. Pol. Śl. (tel. 32 237 28 15) marek.smolik@polsl.pl
dr inż. Maciej Gonet (tel. 32 237 26 15) maciej.gonet@polsl.pl
dr inż. Agata Jakóbik-Kolon (tel. 32  237 19 90) agata.jakobik@polsl.pl
 

Prosimy nie dzwonić do Dziekanatu Wydziału!


Poprzednie strony Konkursu ChemicznegoPATRONAT HONOROWY

prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. Andrzej Dworak
Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik CHEMIK

SPONSORZY

XXIII Konkursu Chemicznego


VOIGT

Fluor S.A.

ENERGOPOMIAR S.A.

NITROERG grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Grupa Azoty ZAK S.A.
Polskie Towarzystwo Chemiczne

EKOMAX Sp. z o. o.

FEIDALWsparcie organizacyjne
Studenckie Koło Naukowe Chemików