XXIV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół średnich

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich.
Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników.
Patronat nad Konkursem sprawują: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - prof. dr hab. Andrzej Dworak.
Podobnie jak w roku ubiegłym, Konkurs składać się będzie z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej oraz będzie trwał dwa dni. Część pisemna, która odbędzie się w dniu 5.03.2016 r. (sobota) będzie miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał Konkursu. Planowany jest on na 2.04.2016 r. (sobota). Ze względu na liczne konkursy odbywające się w marcu i kwietniu możliwe jest przeniesienie finału na inny termin (19.03.2016; 23.03.2016; 9.04.2016). Ewentualna zmiana terminu zostanie uzgodniona z finalistami do 15.03.2016.

Do finału dopuszczonych zostanie nie więcej niż 32 najlepszych uczestników eliminacji.

Program pierwszego dnia Konkursu przedstawia się następująco:
1. Zbiórka uczestników Konkursu: 5.03.2016 r. godz. 1030 sala 300 w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii. ul. Akademicka 2.
2. Uroczyste otwarcie Konkursu - około godziny 1100 (aula 300 na Wydziale Górnictwa i Geologii).
3. Wykład popularnonaukowy.
4. Część pisemna Konkursu (rozpoczęcie około godziny 1200).

W części pisemnej Konkursu uczestnicy będą rozwiązywać zadania testowe i problemowe, przy czym jedno z zadań będzie dotyczyć wysłuchanego wykładu. Tematyka zadań pisemnych będzie częściowo wykraczać poza program chemii przewidziany dla liceów ogólnokształcących. Zapoznanie się z zadaniami z poprzednich etapów, jest zalecane jako najlepszy sposób przygotowania się do Konkursu. Organizatorzy przewidują możliwość korzystania przez uczestników z własnych materiałów (książki lub notatki ale nie źrodła elektroniczne).

Zadania z wszystkich dotychczasowych Konkursów są dostępne w Archiwum.

Nagrody otrzymają laureaci i finaliści Konkursu. Niezależnie od nagród rzeczowych lub pieniężnych przewidzianych dla finalistów Konkursu, dziesięciu najlepszym zostanie przyznane dodatkowych 30 punktów w procedurze kwalifikacyjnej na nasz Wydział. Nagroda za 1 miejsce wynosić będzie około 1000 zł.

Prosimy Dyrekcje Szkół o przesyłanie do dnia 1.03.2016 r. imiennych list uczestników Konkursu oraz ich opiekunów (jeżeli zamierzają towarzyszyć młodzieży) na adres mailowy:
konkurschemiczny@polsl.pl  według wzoru (w arkuszu Excel), który można znaleść tutaj.

Prosimy o rzetelność w zgłoszeniach, gdyż nieobecność zgłoszonych zawodników komplikuje organizację Konkursu.

Wszelkich  informacji  o Konkursie udzielają członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu:
 
konkurschemiczny@polsl.pl


dr inż. Agata Jakóbik-Kolon (tel. 32  237 19 90) agata.jakobik@polsl.pl
dr inż. Maciej Gonet (tel. 32 237 26 15) maciej.gonet@polsl.pl
 

Prosimy nie dzwonić do Dziekanatu Wydziału!
PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. Andrzej Dworak
Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik CHEMIK

SPONSORZY

XXIII Konkursu Chemicznego


VOIGT

Fluor S.A.

ENERGOPOMIAR S.A.

NITROERG grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Grupa Azoty ZAK S.A.
Polskie Towarzystwo Chemiczne

EKOMAX Sp. z o. o.

FEIDALWsparcie organizacyjne
Studenckie Koło Naukowe Chemików