XXVI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Śląskiej

Dodano 30.10.2017 Modyfikacja 30.10.2017

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich.
Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników.

Patronat nad Konkursem sprawują: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - prof. dr hab. Andrzej Dworak.
Podobnie jak w roku ubiegłym, Konkurs składać się będzie z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej oraz będzie trwał dwa dni. Część pisemna, która odbędzie się w dniu 3.03.2018 r. (sobota) będzie miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał Konkursu. Finał odbędzie się w dniu 17.03.2018 r. (sobota)

Do finału dopuszczonych zostanie nie więcej niż 32 najlepszych uczestników eliminacji.

Program pierwszego dnia Konkursu przedstawia się następująco:
1. Rejestracja uczestników Konkursu: 3.03.2018 r. od 1030 sala 300 w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii. ul. Akademicka 2.
2. Uroczyste otwarcie Konkursu - około godziny 1100 (aula 300 na Wydziale Górnictwa i Geologii).
3. Wykład popularnonaukowy.
4. Część pisemna Konkursu (rozpoczęcie około godziny 1200).

W części pisemnej Konkursu uczestnicy będą rozwiązywać zadania testowe i problemowe, przy czym jedno z zadań będzie dotyczyć wysłuchanego wykładu. Tematyka zadań pisemnych będzie częściowo wykraczać poza program chemii przewidziany dla liceów ogólnokształcących. Zapoznanie się z zadaniami z poprzednich etapów jest zalecane jako najlepszy sposób przygotowania się do Konkursu. Organizatorzy przewidują możliwość korzystania przez uczestników z własnych materiałów (książki lub notatki, ale nie źrodła elektroniczne).

Zadania z wszystkich dotychczasowych Konkursów są dostępne w Archiwum.

Nagrody otrzymają laureaci i finaliści Konkursu. Niezależnie od nagród rzeczowych lub pieniężnych przewidzianych dla finalistów Konkursu, dziesięciu najlepszym zostanie przyznane dodatkowych 30 punktów w procedurze kwalifikacyjnej na nasz Wydział.

Prosimy Dyrekcje Szkół o przesyłanie do dnia 27.02.2018 r. imiennych list uczestników Konkursu oraz ich opiekunów (jeżeli zamierzają towarzyszyć młodzieży) na adres mailowy:
konkurschemiczny@polsl.pl  według wzoru (w arkuszu Excel), który można znaleść tutaj.

Prosimy o rzetelność w zgłoszeniach, gdyż nieobecność zgłoszonych zawodników komplikuje organizację Konkursu.

Wszelkich  informacji  o Konkursie udzielają członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu:
 
konkurschemiczny@polsl.pl


dr inż. Agata Jakóbik-Kolon (tel. 32  237 19 90) agata.jakobik@polsl.pl
dr inż. Maciej Gonet (tel. 32 237 26 15) maciej.gonet@polsl.pl
 

Prosimy nie dzwonić do Dziekanatu Wydziału!


XXV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Śląskiej

Dodano 22.03.2017

W dniu 4 marca 2017 odbył się 1 etap XXV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich. Wykład pt. "Związki hetero, czyli o związkach heterocyklicznych" wygłosił dr hab. inż. Wojciech Szczepankiewicz.

Wyniki 1 etapu (z wyjątkiem finalistów)

Finał Konkursu odbył się 18.03.2017 w budynku Nowej Chemii przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach.

Zwycięzcą XXV Konkursu Chemicznego został Daniel Golec z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Wyniki finalistów

Zadania I i II etapu są dostępne w Archiwum.

XXIV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół średnich


Niezmiernie miło nam jest poinformować, że zwyciężczynią XXIV Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich została Aleksandra Chrupek z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Zadania 2 etapu
Wyniki finalistów
Rozwiązania zadań 1 etapu


W dniu 5 marca 2016 odbył się 1 etap XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich. Wykład pt. "Nanorurki węglowe (ang. CNT) = Co Najmniej Tryumf" wygłosił dr hab. inż. Sławomir Boncel.
Zadania 1 etapu.

Wyniki 1 etapu (z wyjątkiem finalistów).

Finał Konkursu odbędzie się 30.03.2016 (środa) w budynku Nowej Chemii przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach.
Progrm finału

Zadania z wszystkich dotychczasowych Konkursów są dostępne w Archiwum.Wszelkich  informacji  o Konkursie udzielają członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu:
 
konkurschemiczny@polsl.pl
PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. Andrzej Dworak
Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik CHEMIK

SPONSORZY

XXV Konkursu Chemicznego

SYNTHOS

ENERGOPOMIAR S.A.


VOIGT

Fluor S.A.

EKOMAX Sp. z o. o.

BLACHOWNIA

NITROERG grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Grupa Azoty ZAK S.A.
Polskie Towarzystwo Chemiczne


Wsparcie organizacyjne
Studenckie Koło Naukowe Chemików

Przewodniki po Gliwicach
dostarczyło:
Miasto Gliwice