Linki


Politechnika Śląska

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii

Rekrutacja na studia na Politechnice Śląskiej  ZAPRASZAMY!

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego

Studenckie Koło Naukowe Chemików

Śląska BIO-FARMA

Chemia w Szkole

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Województwo Śląskie


Miasto Gliwice


PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. Andrzej Dworak
Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik CHEMIK

SPONSORZY

XXVI Konkursu Chemicznego

SYNTHOS

ENERGOPOMIAR S.A.


VOIGT

Fluor S.A.

EKOMAX Sp. z o. o.

SYNTAL

NITROERG grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.


Polskie Towarzystwo Chemiczne


Wsparcie organizacyjne
Studenckie Koło Naukowe Chemików

Przewodniki po Gliwicach
dostarczyło:
Miasto Gliwice