Home
O mnie
Badania i publikacje
Zdjęcia
Grafika chemiczna
Dydaktyka
In English!


Grafika chemiczna


Pewnego razu zaproponowano mi szkolenie dotyczące analizy rentgenowskiej monokryształów. Brzmiało to jak ciekawe wyzwanie. I choć nie czuję się w tej dziedzinie specjalistą, to od tamtej chwili zaczęła się moja przygoda z chemię strukturalną, z badaniem struktury związków. Dzięki promieniom rentgena mogę dotknąć samych atomów, a właściwie ich elektronów. To taka wirtualna rzeczywistość, która mnie fascynuje. Dlatego też sprawia mi przyjemność obrazowanie tej rzeczywisctości w postaci rysunków przetworzonych komputerowo.

Kliknięcie rysunku spowoduje jego powiększenie w nowym oknie.

Bisnadtlenek p-(Ph-C(CH3)2-O-O-)2-C6H4.
N-allilo-N-aryloacetamid.
Mój pierwszy krystaliczny kompleks powstał w reakcji sulfidu allilowo-fenylowego i [RuClH(CO)PPh3)3].
Ten sam kompleks, co powyżej ale z innej prespektywy.
Mieliśmy nadzieje zbadać inny bisnadtlenek, ale kryształ okazały sie być produktem jego rozkładu :-(
16-członowy pierścień makrocykliczny oparty na mannopiranozydzie -ciekawy ligand o naturalnym, chiralnym szkielecie.
Związek o skondensowanych czterech pierścieniach otrzymany przez grupę prof. Maślińskiej
Tutaj spotkała nas niespodzianka - Dr W. Szczepankiewicz spodziewał się innego związku! 'Rentgen' prawdę ci powie... ;-)
Błyszczy jak choina ;-).
Związek, który badałem w Szwecji - produkt podstawienia jodu przez pirydyną w kompleksie Pt.
Substrat w powyższej reakcji - Lund Universitetet, Szwecja.
Pochodna genisteiny - próbka od grupy prof. Szeji.
Ostatnie modyfikacje: 14. grudnia 2005.
Autor: Nikodem Kuźnik, email:
Jesteś moim gościem od 5. września 1998.