Home
O mnie
Badania i publikacje
Zdjęcia
Grafika chemiczna
Dydaktyka
In English!


Badania i publikacje


BADANIA:
Obecnie moje zainteresowania badawcze oscylują wokół następujących zadanień:

1. Transforamacje oksymów z sąsiadującą grupą koordynującą (np. OH) do odpowiednich imin wobec kompleksów rutenu

Dotychczas zagadnieniu temu poświęcono niewiele uwagi. Co więcej, istanieją sprzeczne doniesienia co do redukcji oksymu do iminy przy udziale kompleksu rutenu. Pora przyjrzeć się temu bliżej.

2. Synteza imin aromatycznych sprzężonych z ukladem tiofenowym

Układy tiofenowe sprzężone poprzez szereg wiązań wielokrotnych są intensywnie badane jako potencajlne monomery o ciekawych właściwościach luminescencyjnych i elektrycznych. Układy zawierające zasadę Schiffa w sąsiedztwie tiofenu są stosunkowo mało przebadane na tym polu.

3. Synteza kompleksów żelaza i ich zastosowanie z rezonansie magnetycznym (MRI)

Sześciokoordynacyjne kompleksy żelaza(II) mogą miec ciekawe zastosowania jako czynniki kontrastujące w technice rezonansu magnetycznego tkanek lub całego ciała zwierząt i ludzi. Ponadto możliwość ich bioaktywacji, tzn. zmiany właściwości magnetycznych na skutek rozpadu zainicjowanego enzymem wydaje się być bardzo atrakcyjną metodą bezinwazyjnej lokalizacji enzymów i określania ich aktywności.
PUBLIKACJE:

1. Krompiec, S.; Kuźnik, N.; Bieg, T.; Adamus, B.; Majnusz, J.; Grymel, M. "Isomerization of Allyl-Aryl Ethers Catalysed by Ruthenium Complexes", Polish J. Chem., 2000, 74, 1197.

2. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Szczepankiewicz, W.; Bieg, T.; Kuźnik, N.; Leszczyńska-Sejda, K.; Kubicki, M.; Borowiak, T. "Highly selective synthesis of (E)-N-aryl-N-(1-propenyl) ethanamides via isomerization of N-allyl ethanamides catalyzed by ruthenium complexes", Tetrahedron Lett., 2001, 42, 7095.

3. Maślińska-Solich, J.; Kuźnik, N.; Sowa, M.; "Synteza polieterow zawierających ugrupowania acetalowe", Zeszyty Naukowe Pol. Sl., 2001, Chemia 146, 75.

4. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Bieg, T.; Szczepankiewicz, W.; Kuźnik, N.; Krompiec, M.; Kubicki, M.; "Isomerisation of N-Allyl-N-arylethanamides Catalysed by Ruthenium Complexes", J. Mol. Catal. A (Chem.), 2002, 189,169.

5. Maślińska-Solich, J.; Kuźnik, N.; Kubicki, M.; Kukowka, S.; "The formation of a cyclic diacetal of methyl alpha-D-mannopyranoside with a 16-membered macrocyclic loop", Chem. Commun., 2002, 984.

6. Kuźnik, N.; Wendt, O.; "trans Effect and trans influence of triphenyl arsine in platinium(II) complexes. A comparative mechanistic and structural study", J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2002, 3074.

7. Kuźnik N.; Zawadiak J.; Gilner D.; Więckol A.; Wagner P.; Kubicki M.; "1,4-Bis[(1-methyl-1-phenylethyl)-peroxymethyl]benzene", Acta Cryst. C, 2002, C58, 549.

8. Kuźnik N.; Krompiec S.; Bieg T.; Baj S.; Skutil K.; Chrobok A.; "Double Bond Migration in S-allyl Systems Catalysed by [RuClH(CO)(PPh3)3]", J. Organomet. Chem., 2003, 665, 167.

9. Urbala, M.; Kuźnik, N.; Krompiec, S.; Antoszczyszyn, M.; Martysz, D. "Synteza monomerow O-(1-propenylowych) przez katalizaowana kompleksami rutenu izomeryzacje odpowiednich ukladow allilowych", Przem. Chem., 2003, 82, 642.

10. Szeja, W.; Pastuch, G.; Wandzik, I.; Kuźnik, N.; Grynkiewicz, G.; "Synthesis of Selectively Protected Genistein Derivatives", Synth. Commun., 2003, 33, 4107.

11. Mazurkiewicz R.; Kuźnik, A.; Grymel, M.; Kuźnik, N., "N-Acyl-a-triphenylphosphonioglycinates in the Synthesis of a,b-Dehydro-a-amino Acid Derivatives" Monts. Chem., 2004, 135, 807.

12. Urbala, M.; Kuźnik, N.; Krompiec, S.; Rzepa, J.; "Highly Selective Isomerization of Allyloxyalcohols to Cyclic Acetals or 1-Propenyloxyalcohols" Synlett, 2004, 1203.

13. Krompiec, S.; Kuźnik, N.; Penczek, R.; Rzepa, J.; Morawiec-Bialon, J., "Isomerization of allyl aryl ethers", J.Mol. Catal. A: Chem., 2004, 219, 29.

14. Krompiec, S.; Kuźnik, N.; Pigulla, M.; Krompiec, M., "Reactions of allylic compounds with ruthenium and rhodium complexes", Ann. Polish Chem. Soc., 2004, 411.

15. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Kuźnik, N.; Krompiec, M.; Marciniec, B.; Chadyniak, D.; Kasperczyk, J., "Highly selective isomerization of N-allylamides catalyzed by ruthenium and rhodium complexes" J.Mol. Catal. A: Chem., 2005, 225, 91-101.

16. Mazurkiewicz R.; Kuźnik, A.; Grymel, M.; Kuźnik, N., "1H-NMR Spectroscopic Criteria of the Configuration of N-Acyl-a,b -dehydro-a-amino Acid Esters" Mag. Res. Chem., 2005, 43, 36-40.

17. Krompiec, S.; Kuźnik, N.; Urbala, M.; Pigulla, M.; Rzepa J., "Isomerization of Alkyl Allyl and Allyl Silyl ethers catalysed by ruthenium complexes", J. Mol. Catal. A: Chem., 2006, 248, 198-209.

18. Krompiec, S.; Kuźnik, N.; Krompiec, M.; Penczek, R.; Mrzigod, J.; Torz, A., "The role of the functional group in double bond migration in allylic systems catalysed by ruthenium hydride complexes" J. Mol. Catal. A: Chem., 2006, 253, 132-146.

19. Krompiec, S.; Penczek, R.; Kuźnik, N.; Malecki, J. G.; Matlengiewicz, M. "A selective and convenient ruthenium mediated method for the synthesis of mixed acetals and orthoesters", Tetrahedron Lett., 2007, 48, 137-140.

20. Kuźnik, N.; Krompiec, S. "Transition metal complexes as catalysts of double-bond migration in O-allyl systems" Coord. Chem. Rev., 2007, 251 222-233.

KONFERENCJE:
1. Kuźnik, N.; Krompiec, S, XIV Summer School on Coordination Chemstry, Polanica Zdrój, 1999 (poster).
2. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Szczepankiewicz, W.; Bieg, T.; Kuźnik, N.; Leszczynska-Sejda, K.; Kubicki, M. "Katalizowana kompleksami rutenu izomeryzacja N-alliloamidow - selektywna metoda syntezy (E)-N-(1-propenylo)amidow", Zjazd PTCh, Katowice, wrzesień, 2001 (komunikat ustny).
3. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Szczepankiewicz, W.; Bieg, T.; Kuźnik, N.; Leszczynska-Sejda, K.; Kubicki, M. "Katalizowana kompleksami rutenu i rodu izomeryzacja N-allilo: amidow i amin - selektywna metoda syntezy (E)-enamidów i (E)-enamin", II konferencja pt.: "Postepy w laboratoryjnej i przemyslowej syntezie organicznej, Ustroń, wrzesień 2001 (komunikat ustny).
4. Krompiec S., Kuźnik N., Kubicki M., "Reakcje ukladow S-allilowych z kompleksami rutenu", Zjazd PTCh, Katowice, 2001, (komunikat ustny).
5. Maślinska-Solich, J.; Kuźnik, N.; Sowa, M.; "Synteza polieterow zawierajacych ugrupowania acetalowe", Gliwickie Seminarium Polimerowe, 2001, (poster).
6. Szeja, W.; Pastuch, G.; Wandzik, I.; Kuźnik, N.; Kasprzycka, A.; Grynkiewicz, G., "New conception of the synthesis of isoflavone analoges", The Carbohydryde Workshop, Gustrow, Niemcy, 27-30 marzec, 2003.
7. Urbala, M.; Kuźnik, N.; Krompiec, S.; Antoszczyszyn, M.; Martysz, D. "Synteza monomerów O-(1-propenylowych) przez katalizaowaną kompleksami rutenu izomeryzację odpowiednich układów allilowych", IV Konkres Technologiczny, Łódź, 2003, (komunikat ustny).
8. Krompiec, S.; Kuźnik,N.; Urbala, M., "Alliloksyalkohole - selektywne transformacje do układów cyklicznych lub eterów 1-propenylowych katalizowane kompleksami rutenu i rodu", Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej, Ustroń, 12-15 listopad 2003 (komunikat ustny).
9. Kuźnik, N.; Krompiec, S., "Reactions of O-, S- and Se-allyl with ruthenium complexes. Aspects of coordination and synthesis" 15th Summer School on Coordination Chemistry, Szklarska Poręba, 6-12 czerwca, 2004 (poster).
10. Krompiec, S.; Kuźnik, N.; Penczek, R.; Kuźnik, A. "Ruthenium catalysed transfor-mation of O- and S-allyl systems: synthesis of 1-propenyl derivatives and acetals" 14th European Symposium on Organic Chemistry, Helsinki, Finlandia, lipiec, 2005 (poster).
11. Krompiec S., Kuźnik N., Urbala M., "Związki allilowe: izomeryzacja i addycja nukleofilowa katalizowane kompleksami rutenu i rodu", Zjazd PTCh i SITPChem, Poznań, wrzesień, 2005, (komunikat ustny).
12. Penczek, R.; Krompiec, S.; Gruszka, M.; Kuźnik, N., "A selective and convenient ruthenium mediated method for the synthesis of mixed acetals and orthoesters", XVth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz 4-8 grudzień 2006 (poster).Ostatnie modyfikacje: 09. lipca 2007.
Autor: Nikodem Kuźnik, email:
Jesteś moim gościem od 5. września 1998.