Home
Me
Research & Publication
Photos
Chemistry graphics
Po polsku!


Research & Publication


RESEARCH:
My current research interests focus on:

1. Transformations of oximes to imines by transition metal complexes

2. Synthesis of aromatic imines conjugated with thiophene derivatives

3. Synthesis of iron complexes for exhibiting potential applications in MRI as contrast agents
PUBLICATIONS:

1. Krompiec, S.; Kuznik, N.; Bieg, T.; Adamus, B.; Majnusz, J.; Grymel, M. "Isomerization of Allyl-Aryl Ethers Catalysed by Ruthenium Complexes", Polish J. Chem., 2000, 74, 1197.

2. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Szczepankiewicz, W.; Bieg, T.; Kuznik, N.; Leszczynska-Sejda, K.; Kubicki, M.; Borowiak, T. "Highly selective synthesis of (E)-N-aryl-N-(1-propenyl) ethanamides via isomerization of N-allyl ethanamides catalyzed by ruthenium complexes", Tetrahedron Lett., 2001, 42, 7095.

3. Maslinska-Solich, J.; Kuznik, N.; Sowa, M.; "Synteza polieterow zawieraj+/-cych ugrupowania acetalowe", Zeszyty Naukowe Pol. Sl., 2001, Chemia 146, 75.

4. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Bieg, T.; Szczepankiewicz, W.; Kuznik, N.; Krompiec, M.; Kubicki, M.; "Isomerisation of N-Allyl-N-arylethanamides Catalysed by Ruthenium Complexes", J. Mol. Catal. A (Chem.), 2002, 189,169.

5. Maslinska-Solich, J.; Kuznik, N.; Kubicki, M.; Kukowka, S.; "The formation of a cyclic diacetal of methyl alpha-D-mannopyranoside with a 16-membered macrocyclic loop", Chem. Commun., 2002, 984.

6. Kuznik, N.; Wendt, O.; "trans Effect and trans influence of triphenyl arsine in platinium(II) complexes. A comparative mechanistic and structural study", J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2002, 3074.

7. Kuznik N.; Zawadiak J.; Gilner D.; Wieckol A.; Wagner P.; Kubicki M.; "1,4-Bis[(1-methyl-1-phenylethyl)-peroxymethyl]benzene", Acta Cryst. C, 2002, C58, 549.

8. Kuznik N.; Krompiec S.; Bieg T.; Baj S.; Skutil K.; Chrobok A.; "Double Bond Migration in S-allyl Systems Catalysed by [RuClH(CO)(PPh3)3]", J. Organomet. Chem., 2003, 665, 167.

9. Urbala, M.; Kuznik, N.; Krompiec, S.; Antoszczyszyn, M.; Martysz, D. "Synteza monomerow O-(1-propenylowych) przez katalizaowana kompleksami rutenu izomeryzacje odpowiednich ukladow allilowych", Przem. Chem., 2003, 82, 642.

10. Szeja, W.; Pastuch, G.; Wandzik, I.; Kuznik, N.; Grynkiewicz, G.; "Synthesis of Selectively Protected Genistein Derivatives", Synth. Commun., 2003, 33, 4107.

11. Mazurkiewicz R.; Kuznik, A.; Grymel, M.; Kuznik, N., "N-Acyl-a-triphenylphosphonioglycinates in the Synthesis of a,b-Dehydro-a-amino Acid Derivatives" Monts. Chem., 2004, 135, 807.

12. Urbala, M.; Kuznik, N.; Krompiec, S.; Rzepa, J.; "Highly Selective Isomerization of Allyloxyalcohols to Cyclic Acetals or 1-Propenyloxyalcohols" Synlett, 2004, 1203.

13. Krompiec, S.; Kuznik, N.; Penczek, R.; Rzepa, J.; Morawiec-Bialon, J., "Isomerization of allyl aryl ethers", J.Mol. Catal. A: Chem., 2004, 219, 29.

14. Krompiec, S.; Kuznik, N.; Pigulla, M.; Krompiec, M., "Reactions of allylic compounds with ruthenium and rhodium complexes", Ann. Polish Chem. Soc., 2004, 411.

15. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Kuznik, N.; Krompiec, M.; Marciniec, B.; Chadyniak, D.; Kasperczyk, J., "Highly selective isomerization of N-allylamides catalyzed by ruthenium and rhodium complexes" J.Mol. Catal. A: Chem., 2005, 225, 91-101.

16. Mazurkiewicz R.; Kuznik, A.; Grymel, M.; Kuznik, N., "1H-NMR Spectroscopic Criteria of the Configuration of N-Acyl-a,b -dehydro-a-amino Acid Esters" Mag. Res. Chem., 2005, 43, 36-40.

17. Krompiec, S.; Kuznik, N.; Urbala, M.; Pigulla, M.; Rzepa J., "Isomerization of Alkyl Allyl and Allyl Silyl ethers catalysed by ruthenium complexes", J. Mol. Catal. A: Chem., 2006, 248, 198-209.

18. Krompiec, S.; Kuznik, N.; Krompiec, M.; Penczek, R.; Mrzigod, J.; Torz, A., "The role of the functional group in double bond migration in allylic systems catalysed by ruthenium hydride complexes" J. Mol. Catal. A: Chem., 2006, 253, 132-146.

19. Krompiec, S.; Penczek, R.; Kuznik, N.; Malecki, J. G.; Matlengiewicz, M. "A selective and convenient ruthenium mediated method for the synthesis of mixed acetals and orthoesters", Tetrahedron Lett., 2007, 48, 137-140.

20. Kuznik, N.; Krompiec, S. "Transition metal complexes as catalysts of double-bond migration in O-allyl systems" Coord. Chem. Rev., 2007, 251 222-233.

CONFERENCES:
1. Kuznik, N.; Krompiec, S, XIV Summer School on Coordination Chemstry, Polanica Zdroj, 1999 (poster).
2. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Szczepankiewicz, W.; Bieg, T.; Kuznik, N.; Leszczynska-Sejda, K.; Kubicki, M. "Katalizowana kompleksami rutenu izomeryzacja N-alliloamidow - selektywna metoda syntezy (E)-N-(1-propenylo)amidow", Zjazd PTCh, Katowice, Sept., 2001 (oral communication).
3. Krompiec, S.; Pigulla, M.; Szczepankiewicz, W.; Bieg, T.; Kuznik, N.; Leszczynska-Sejda, K.; Kubicki, M. "Katalizowana kompleksami rutenu i rodu izomeryzacja N-allilo: amidow i amin - selektywna metoda syntezy (E)-enamidów i (E)-enamin", II konferencja pt.: "Postepy w laboratoryjnej i przemyslowej syntezie organicznej, Ustron, Sept. 2001 (oral communication).
4. Krompiec S., Kuznik N., Kubicki M., "Reakcje ukladow S-allilowych z kompleksami rutenu", Zjazd PTCh, Katowice, 2001, (oral communication).
5. Maslinska-Solich, J.; Kuznik, N.; Sowa, M.; "Synteza polieterow zawierajacych ugrupowania acetalowe", Gliwickie Seminarium Polimerowe, 2001, (poster).
6. Szeja, W.; Pastuch, G.; Wandzik, I.; Kuznik, N.; Kasprzycka, A.; Grynkiewicz, G., "New comception of the synthesis of isoflavone analoges", The Carbohydryde Workshop, Gustrow, Germany, 27-30 Mar. 2003.
7. Urbala, M.; Kuznik, N.; Krompiec, S.; Antoszczyszyn, M.; Martysz, D. "Synteza monomerów O-(1-propenylowych) przez katalizaowaną kompleksami rutenu izomeryzację odpowiednich ukladów allilowych", IV Konkres Technologiczny, Lodz, 2003, (oral communication).
8. Krompiec, S.; Kuznik,N.; Urbala, M., "Alliloksyalkohole - selektywne transformacje do ukladów cyklicznych lub eterów 1-propenylowych katalizowane kompleksami rutenu i rodu", Postepy w laboratoryjnej i przemyslowej syntezie organicznej, Ustron, 12-15 11. 2003 (oral communication).
9. Kuznik, N.; Krompiec, S., "Reactions of O-, S- and Se-allyl with ruthenium complexes. Aspects of coordination and synthesis" 15th Summer School on Coordination Chemistry, Szklarska Poreba, 6-12 Juni 2004. (poster).
10. Krompiec, S.; Kuznik, N.; Penczek, R.; Kuznik, A. "Ruthenium catalysed transfor-mation of O- and S-allyl systems: synthesis of 1-propenyl derivatives and acetals" 14th European Symposium on Organic Chemistry, Helsinki, Finland, July 2005, (poster).
11. Krompiec S., Kuznik N., Urbala M., "Zwiazki allilowe: izomeryzacja i addycja nukleofilowa katalizowane kompleksami rutenu i rodu", Zjazd PTCh i SITPChem, Poznan, Sept., 2005, (oral communication).
12. Penczek, R.; Krompiec, S.; Gruszka, M.; Kuznik, N., "A selective and convenient ruthenium mediated method for the synthesis of mixed acetals and orthoesters", XVth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz 4-8 Dec. 2006. (poster).Last changes: July. 09th, 2007.
Author: Nikodem Kuznik, email:
You are my guest since Sept. 5, 1998.